Modlitwa o pokój w Sanktuarium w Paradyżu

Bp Marek Solarczyk modlił się o pokój w Sanktuarium w Paradyżu. Papież Franciszek dzisiejszy dzień ogłosił dniem modlitwy, postu i pokuty w intencji pokoju na całym świecie. „Prosimy o pokój Chrystusowy dla naszych serc, naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata”

Dekanalny Dzień Chorego w Paradyżu

Dekanalny Dzień Chorego w paradyskim sanktuarium przeprowadzony został w dniu odpustu ku czci św. Franciszka z Asyżu. Uroczystości przewodniczył bp Piotr Turzyński. W czasie sumy odpustowej licznie zebrani w paradyskiej świątyni parafianie przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Źródło: https://radioplus.com.pl/diecezja/72860-dekanalny-dzien-chorego-w-paradyzu