Intencje Mszy Świętych 5 – 11 grudnia 2022

5 grudnia – Poniedziałek 6.00   Godzinki 6.20   + ks. Adama Myszkowskiego – greg. 7.00   1) + Marka Meusiaka 2) + Krystynę Telus 16.00 + Irenę Kowalską 6 grudnia – Wtorek – św. Mikołaja 6.00   Godzinki 6.20   + ks. Adama Myszkowskiego – greg. 7.00   1) + Wacława Stępnia 2) + Tadeusza Mijasa 16.00 + Janinę, Piotra …

Intencje Mszy Świętych 28 listopada – 4 grudnia 2022

28 listopada – Poniedziałek 6.00   Godzinki 6.20   + Marka Mazura 7.00   1) + Zdzisława Jastrzębskiego, Jadwigę Chachuła, Honoratę, Jana Szczegielniak 2) + Janinę Przybyła 16.00 + Bronisławę, Antoniego, Mariana Kowalskich 29 listopada – Wtorek 6.00   Godzinki 6.20   + Andrzeja Bernasa 7.00   1) + Stanisławę, Bolesława, Zbigniewa, Bożenę Kacprzyków 2) + Stefana Sadowskiego 16.00 + Annę …