Dekanalny Dzień Chorego w Paradyżu

Dekanalny Dzień Chorego w paradyskim sanktuarium przeprowadzony został w dniu odpustu ku czci św. Franciszka z Asyżu. Uroczystości przewodniczył bp Piotr Turzyński.

W czasie sumy odpustowej licznie zebrani w paradyskiej świątyni parafianie przyjęli sakrament namaszczenia chorych.

Źródło: https://radioplus.com.pl/diecezja/72860-dekanalny-dzien-chorego-w-paradyzu