Dotacje

Otrzymane przez parafię dotacje:


Paradyż, kościół pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła (XVIII w.): wzmocnienie i estetyzacja elewacji – etap II, –dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 250 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi: 253 215,84 zł.

Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcyjne (technologia Stati Cal) wieży wschodniej i elewacji południowej oraz naprawie tynków podkładowych i uszkodzonych gzymsów elewacji zachodniej i południowej kościoła


Na realizację prac przy budynku kościoła otrzymano następujące dotacje:

2022, Stabilizacja konstrukcyjna murów  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180 000,00 zł
Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji kościoła na ścianie zachodniej.

 2022, Stabilizacja konstrukcyjna murów – elewacja wschodnia   

Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.