Duszpasterze

Proboszcz:

ks. prałat Piotr Supierz

ks. prałat Piotr Supierz

Wikariusz:

ks. Rafał Mierzejewski

ks. Rafał Mierzejewski

Poprzedni proboszczowie:

ks. prałat Adam Myszkowski

1992 – 2021

ks. prałat Izydor Papier

1958 – 1992

ks. Jan Bania

1951 – 1958

ks. dr Henryk Błasikiewicz

1937 – 1951

ks. Roman Ścisłowski

1927 – 1937

ks. Marian Glibowski

1922 – 1927

ks. Stanisław Głąbiński

1921 – 1922

ks. Tomasz Fogt

1917 – 1921

ks. Walenty Ciesielski

1916 – 1917

ks. Adolf Laurman

1913 – 1916

ks. Karol Majewski

1910 – 1916

ks. Adam Adamczyk

1906 – 1910

ks. Stefan Adamski

1900 – 1906

ks. Tomasz Jachimowicz

1893 – 1900

Zdjęcia archiwalne dzięki uprzejmości Archiwum Diecezji Sandomierskiej oraz Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu