Intencje Mszy Świętych 20 – 26 listopada 2023

20 listopada – Poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego

7.00   + Genowefę Brzeską

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Grzegorza Wojciechowskiego

16.00 + Jana Darocha w 20r.ś.


21 listopada – Wtorek – Ofiarowanie NMP

7.00   + Jana Kostrzewę

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Tadeusza Kurmana

16.00 + Janinę, Kazimierza Pabiańskich, Bogdana Olczykowskiego


22 listopada – Środa – św. Cecylii

7.00   + Marię Gwadera

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Stanisławę, Wiktorię, Franciszka Michalczyków

16.00 + Jadwigę, Czesława Ignerowiczów


23 listopada – Czwartek

7.00   + Franciszka, Janinę Głąbałów

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Jana Kostrzewę

16.00 + Danielę Kałużyńską


24 listopada – Piątek – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

7.00   + Stanisława Michalskiego

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Zygmunta Ciszewskiego

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 + Dorotę Tracz 19r.ś.


25 listopada – Sobota

7.00   + Kazimierza, Wacławę, Józefa, Barbarę, Jana Wójcików, Henryka Kurzyka oraz zm. rodz.

7.30   1) + Edwarda Sztanderę – greg.

2) + Marię Gwadera

16.00 + Stanisława Michalskiego


26 listopada – Niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.00   + Edwarda Sztanderę – greg.

10.00 O Boże błog. dla Antoniego w 18r. urodzin

12.00 Za Parafian

16.00 + Irenę, Franciszka, Jana, Anielę, Jana Woźniaków


Kaplica w Sokołowie: 26.11. – godz. 9.00 – + Zofię, Stefana Leśniewskich, zm. z rodz. Leśniewskich i Komorowskich


Kaplica w Przyłęku: 26.11. – godz. 11.00 – + Witolda, Henryka Ciachów, Adama Kaczmarka