Intencje Mszy Świętych 20 – 26 marca 2023

20 marca – Poniedziałek – Uroczystość św. Józefa

7.00   + Józefa Słodkowskiego

7.30   1) + Krystynę Telus – greg.

2) + Jadwigę Sitkowską

16.00 1) + Stanisława, Sławomira Mendralów, Genowefę, Stanisława Kujawskich

          2) + Grzegorza Gliszczyńskiego


21 marca – Wtorek

7.00   1) + Mieczysława Bednarczyka

          2) + Józefę Smardzewską

7.30   1) + Krystynę Telus – greg.

2) + Mariannę Firmowską

16.00 + Stanisława Kowalskiego


22 marca – Środa

7.00   + Janinę Szwed

7.30   1) + Krystynę Telus – greg.

2) + Janinę Smardzewską

16.00 + Pawła Pawlika


23 marca – Czwartek

7.00   + Mariannę Bernacką

7.30   1) + Krystynę Telus – greg.

2) + Stanisława Kowalskiego

16.00 + Marcina Włudarskiego


24 marca  – Piątek

7.00   + Stefanię, Adama Lewandowskich, Elżbietę Dwarzyńską

7.30   1) + Krystynę Telus – greg.

2) + Ryszarda Smardzewskiego


REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH:

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 Droga Krzyżowa

16.00 1) + Pawła Pawlika

          2) + Alicję Malicką


REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH:

25 marca – Sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

8.00   1) + Łukasza Ścieglińskiego

2) + Zofię, Marię, Andrzeja, Feliksa Morawskich

12.00 1) + Krystynę Telus – greg.

          2) + Apolonię Ścieglińską

16.00 1) + Sabinę, Aleksandra Kamińskich, Łucję, Władysława Ciesielskich

          2) + Henryka Ziółkowskiego


REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH:

26 marca – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00   + Krystynę Telus – greg.

10.00 + Sylwestra, Jana, Stefana Smardzewskich w r.ś.

12.00 1) Za Parafian

          2) O Boże błog. dla Agnieszki Juszyńskiej w 18r. urodz.

15.30 Gorzkie Żale

16.00 + Stanisława Wujka w r.ś.


Kaplica w Sokołowie – 26.03. – + Jana, Mariannę, Irenę, Tadeusza Jabłońskich


Kaplica w Przyłęku – 26.03. – O Boże błog. dla Zuzanny Garbalskiej w 18r. urodzin i szczęśliwe zdanie egzaminu maturalnego