Intencje Mszy Świętych 22 – 28 listopada 2021

22 listopada – Poniedziałek – św. Cecylii

6.30   1) + Weronikę Szymańską

2) + Wacława Stępnia

7.00   1) + Jana Piotrowskiego

2) + Stanisława Darocha

16.00  + Janinę Balasińską

23 listopada – Wtorek

6.30   1) + Stanisława Śpiewaka

          2) W intencji Bogu wiadomej

7.00   1) + Rozalię Juszyńską

          2) + Mariana Malkowskiego

16.00  + Zdzisława Białowąsa

24 listopada – Środa – św. Andrzeja Dung-Lac i tow.

6.30   1) + Piotra Tomasika

2) + Genowefę Cal w 30 dzień po śm.

7.00   1) + Krystynę Szymczyk

2) + Krystynę Telus

16.00  + Andrzeja Pisiołka

25 listopada – Czwartek

6.30   1) O Boże błogosławieństwo w rocz. ślubu p. Teresy i Andrzeja Calów oraz dla ich dzieci

          2) + Barbarę Mijas

7.00   1) + Mariannę Ciach

          2) + Mariannę Tomczyk

16.00  + Edwarda Wychowałka

26 listopada – Piątek

6.30   1) + Andrzeja Hybińskiego w 30 dzień po śm. i zm. z rodz.

          2) + Tadeusza Smardzewskiego

7.00   1) + Jana Świądra

          2) + Zofię, Władysława Babskich i ich dzieci

16.00  + Zdzisława Białowąsa

27 listopada – Sobota

6.30   + Zdzisława Jastrzębskiego, Jadwigę Chachuła, Honoratę, Jana Szczegielniaków

7.00   1) + Antoniego Ciacha

2) + o. Antoniego, Janinę, Tadeusza Wiatrów

16.00  + Zygmunta Świądra

28 listopada – I Niedziela Adwentu

8.00   + Irenę, Franciszka, Jana, Anielę, Jana Woźniaków

10.00  + Wincentego, Józefę Wiatrów i zm. z rodz. Wiatrów

12.00  O Boże błogosławieństwo dla p. Jana Kluka w 80r. urodzin

16.00  + Bożenę Krawczyk