Intencje Mszy Świętych 23 – 29 stycznia 2023

23 stycznia – Poniedziałek

7.00   + Mariannę, Mariana Bernackich i ich rodziców

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Franciszka Smak i zm. z rodz.

16.00 + Helenę Garbalską


24 stycznia – Wtorek – św. Franciszka Salezego

7.00   + Czesława Augusyńskiego

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Rozalię Strzelczyk, Piotra Strączewskiego, Mariannę, Leona, Grzegorza, Andrzeja Wachów

16.00 + Józefę Smardzewską, Wiesławę Grzelczak


25 stycznia – Środa – Święto Nawrócenia św. Pawła

7.00   + Irenę Wróblewską

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Aleksandrę Rzońca

16.00 + Agnieszkę Kałużyńską


26 stycznia – Czwartek – św. Tymoteusza i Tytusa

7.00   + Tadeusza Jakubczyka

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Tomasza Górskiego

16.00 + Grzegorza, Mariannę, Leona, Andrzeja Wachów, Piotra Strączewskiego, Rozalię Strzelczyk


27 stycznia – Piątek

7.00   + Anatola Janowskiego

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Mirosława Wiadernego

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00 + Mieczysława Bednarczyka


28 stycznia – Sobota – św. Tomasza z Akwinu

7.00   + Mieczysława Bednarczyka

7.30   1) + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

2) + Ryszarda Wacha

16.00 + Leokadię, Ludwika Brzeskich


29 stycznia – IV Niedziela Zwykła

8.00   + Tadeusza, Antoniego Kurzyków – greg.

10.00 O Boże błog. dla p. Aleksandry Kolasińskiej w 80r. urodz.

12.00 Za Parafian

16.00 + Janinę Ziółkowską


Kaplica w Sokołowie – 29.01. – + Andrzeja Borkowskiego w r.ś.


Kaplica w Przyłęku – 29.01. – + Jana, Józefę, Kazimierza, Franciszkę Twardowskich