OAZA

OAZA, czyli Ruch Światło – Życie

Jego założycielem był Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki.

Do OAZY można wstępować od 4 klasy podstawowej.

Oprócz spotkań w parafii każdy rok zwieńczony jest udziałem w wakacyjnych turnusach rekolekcyjnych.