Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi. Należą do niego osoby od 13 do 30 roku życia (młodsze mogą uczestniczyć w spotkaniach) . KSM funkcjonuje na czterech płaszczyznach:

  • religijnej,
  • patriotyczno-społecznej,
  • charytatywnej
  • oraz kulturalno-rozrywkowej i sportowej.

KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i Kościołem. KSM-owicze to ludzie, którzy potrafią nie tylko bawić się i modlić, ale również pracować dla dobra bliźnich, a przez to pogłębiać swój rozwój duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter. Formacja w KSM-ie to droga do odnalezienia siebie oraz swojego miejsca w społeczeństwie i co najważniejsze – to także budowanie relacji z Bogiem.

Mottem KSM są słowa: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży