Koła Żywego Różańca

koła żywego różańca

Koła Żywego Różańca w Paradyżu mają bardzo bogatą historię. Pierwsze powstało już w dwudziestoleciu międzywojennym. Jego członkowie spotykali się w każdy pierwszy piątek miesiąca na modlitwie różańcowej.

Współcześnie Koła Żywego Różańca funkcjonują w każdej wiosce na terenie parafii.