Krużganki

krużganki w Paradyżu
stacja Męki Pańskiej w paradyskim krużganku

Główne wejście na krużganki i dziedziniec odpustowy wiedzie przez bramę w skrzydle południowym, w której osadzona jest żelazna osiemnastowieczna krata ażurowa.

Krużganki otaczają plac przykościelny – zwany też odpustowym, bo na nim, już od początku kultu Chrystusa Cierniem Ukoronowanego, odpoczywali, oczekiwali na otwarcie świątyni oraz modlili się pielgrzymi przybywający przed Cudowny Obraz.

Krużganki mają dwuspadowy dach wsparty na parach kolumn. W ścianach wewnętrznych znajdują się wnęki, a w nich umieszczono stacje Męki Pańskiej i liczne epitafia dobroczyńców zakonu bernardynów.

W centralnym punkcie planu na wysokim postumencie stoi figura św. Franciszka wykonana z piaskowca w 1926 roku. Cokół z kolumną i figurą ufundowali członkowie bractwa tercjańskiego z parafii.

figura św. Franciszka na placu przed kościołem
opis figury św. Franciszka
Nagrobek na placu przykościelnym
Widok na front kościoła w Paradyżu