Kurs dla narzeczonych

W ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH. 

Cały cykl spotkań obejmuje dwie soboty (od 9:00 do 16:00).

Najbliższe terminy:

3 i 10 lutego 2024r. – brak wolnych miejsc

6 i 13 kwietnia 2024r. – brak wolnych miejsc

15 i 22 czerwca 2024r. – https://forms.gle/ZEzb5MSq7dhTUtca8

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: salka parafialna przy Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego i Krwi Zbawiciela – ul. Konecka 6; 26-333 Paradyż.

Spotkania dla narzeczonych  obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych w pełnym wymiarze czasowymZ uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 200PLN od pary.

Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 31 8973 0003 0020 0305 6307 0001 z tytułem: KURS – nazwa miesiąca, w którym odbywać się będzie kurs.

Więcej informacji: kurs.paradyz@gmail.com


Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie w cyklu 10 spotkań.

Informacja o wszystkich Kursach przedmałżeńskich prowadzonych na terenie diecezji:

https://rodzina.diecezja.radom.pl/kursy-przedmalzenskie