Msze św. za śp. ks. prałata Adama Myszkowskiego

Msza św. wieczysta w intencji
śp. Ks. Adama Myszkowskiego
będzie odprawiana
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
 na Jasnej Górze
codziennie o godz. 7.00
począwszy od 19.03.2021r.
przez kolejne 25 lat.

6.04.2021r. godz. 6.30 – od mieszkańców Przyłęka

09.04.2021r. godz. 6.30 – od O.S.P. ze Stawowic

12.04.2021r. godz. 6.30 – od mieszkańców sołectwa Paradyż

18.04.2021r. godz. 12.00 – od Anny Hurich

19.04.2021r. godz. 6.30 – od Koła Radia Maryja

21.04.2021r. godz. 6.30 – od Zofii i Piotra z Daleszewic

23.04.2021r. godz. 6.30 – od Grzegorz Gusta z rodziną

29.04.2021r. godz. 6.30 – od mieszkańców ul. Lipowej w Paradyżu

04.05.2021r. godz. 6.30 – od pracowników Ośrodka Zdrowia w Paradyżu

06.05.2021r. godz. 6.30 – od Margaretki

14.05.2021r. godz. 6.30 – od Grzegorz Gusta z rodziną

19.05.2021r. godz. 6.30 – od rodziny Świądrów

27.05.2021r. godz. 6.30 – od Ewy Maćkowskiej

04.06.2021r. godz. 6.30 – od Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

17.06.2021r. godz. 6.30 – od rodziny Bagieńskich

26.06.2021r. godz. 6.30 – od uczestników corocznych zjazdów rodzinnych

02.07.2021r. godz. 18.00 – od mieszkańców Alfonsowa

18.07.2021r. godz. 12.00 – od rodziców i dzieci, które przyjęły I Komunię Św.

09.08.2021r. godz. 6.30 – od mieszkańców Wielkiej Woli

15.08.2021r. godz. 12.00 – od Zarządu i Rady Powiatu Opoczyńskiego

06.09.2021r. godz. 6.30 – od Teresy Pilarskiej z rodziną

16.09.2021r. godz. 6.30 – od mieszkańców Sylwerynowa

07.10.2021r. godz. 6.30 – od KŻR Niepokalanego Serca Matki Bożej

04.11.2021r. godz. 6.30 – od Krystyny i Stanisława Kowalskich

02.12.2021r. godz. 6.00 – od Rady Gminy w Paradyżu

13.12.2021r. godz. 16.00 – od mieszkańców Sylwerynowa

18.12.2021r. godz. 6.00 – od Marii i Stanisława Polinceuszów z dziećmi

24.12.2021r. godz. 6.00 – od KPRM

05.04.2022r. godz. 16.00 – od Grona Pedagogicznego i Społeczności Szkolnej w Paradyżu

29.05.2022r. godz. 16.00 – od Karoliny Mijas z rodziną

05.06.2022r. godz. 16.00 – od mieszkańców Feliksowa

13.06.2022r. godz. 12.00 – od Chórzystów

26.06.2022r. godz. 12.00 – od Jednostki Strzeleckiej 2036 Paradyż

07.07.2022r. godz. 7.00 – od KŻR św. Maksymiliana

23.07.2022r. godz. 7.00 – od Społeczności Szkolnej w Sokołowie

04.08.2022r. godz. 7.00 – od rodziny Biegałów

09.08.2022r. godz. 7.00 – od Wspólnoty Uwielbienia

04.09.2022r. godz. 8.00 – od ministrantów

08.09.2022r. godz. 18.00 – od ministrantów

17.09.2022r. godz. 7.00 – od Stowarzyszenia „Paradyż Dzieciom”

25.09.2022r. godz. 16.00 – od rodziny Meusiaków i Rudzkich z Wielkiej Woli

02.10.2022r. godz. 12.00 – od Klubu Sportowego Paradyż

09.10.2022r. godz. 10.00 – od Marka Kabacińskiego z rodziną z Żelazowic

15.10.2022r. godz. 7.00 – od sąsiadów Śpiewaków

01.11.2022r. godz. 12.00 – od rodziny Jastrzębskich

01.12.2022r. godz. 6.00 – od dziennego domu „Senior+” w Przyłęku wraz z opiekunami

02.12.2022r. godz. 6.00 – od Renaty i Mirosława Melków z dziećmi

03.12.2022r. godz. 6.00 – od pracowników Urzędu Gminy w Paradyżu oraz GOPS Paradyż

04.12.2022r. godz. 10.00 – od Jolanty Nowakowskiej z rodziną

05.12.2022r. godz. 6.00 – od Ewy z rodziną

06.12.2022r. godz. 6.00 – od Jolanty Nowakowskiej z rodziną

07.12.2022r. godz. 6.00 – od Zenony Pawlikowskiej z rodziną

08.12.2022r. godz. 12.00 – od sióstr z Warszawy

09.12.2022r. godz. 6.00 – od seniorów z Przyłęka

10.12.2022r. godz. 6.00 – od KŻR M.B. Nieustającej Pomocy

11.12.2022r. godz. 6.00 – od Wójta Gminy Aleksandrów

12.12.2022r. godz. 6.00 – od Wójta Gminy Żarnów

13.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców ul. Polnej

14.12.2022r. godz. 6.00 – od KŻR Stawowice

15.12.2022r. godz. 6.00 – od rodziny Michalskich z Kazimierzowa

16.12.2022r. godz. 6.00 – od sołtysów Gminy Paradyż

17.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

18.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

19.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

20.12.2022r. godz. 6.00 – od OSP Paradyż

21.12.2022r. godz. 6.00 – od rodziny Smardzewskich i Ciach z Sylwerynowa

22.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Kolonii Popławy

23.12.2022r. godz. 6.00 – od Wiesławy i Stanisława z dziećmi i wnukami

24.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców ul. Topolowej z Paradyża

25.12.2022r. godz. 12.00 – od Tomasza i Karoliny Świąder

26.12.2022r. godz. 12.00 – od mieszkańców Stawowice Kolonia

27.12.2022r. godz. 7.00 – od Maria i Jerzy Snochowscy

28.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy

29.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy

30.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy