Msze św. za śp. ks. prałata Adama Myszkowskiego

Msza św. wieczysta w intencji
śp. ks. prałata Adama Myszkowskiego
będzie odprawiana
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
 na Jasnej Górze
codziennie o godz. 7.00
począwszy od 19.03.2021r.
przez kolejne 25 lat.

09.10.2022r. godz. 10.00 – od Marka Kabacińskiego z rodziną z Żelazowic

15.10.2022r. godz. 7.00 – od sąsiadów Śpiewaków

01.11.2022r. godz. 12.00 – od rodziny Jastrzębskich

01.12.2022r. godz. 6.00 – od dziennego domu „Senior+” w Przyłęku wraz z opiekunami

02.12.2022r. godz. 6.00 – od Renaty i Mirosława Melków z dziećmi

03.12.2022r. godz. 6.00 – od pracowników Urzędu Gminy w Paradyżu oraz GOPS Paradyż

04.12.2022r. godz. 10.00 – od Jolanty Nowakowskiej z rodziną

05.12.2022r. godz. 6.00 – od Ewy z rodziną

06.12.2022r. godz. 6.00 – od Jolanty Nowakowskiej z rodziną

07.12.2022r. godz. 6.00 – od Zenony Pawlikowskiej z rodziną

08.12.2022r. godz. 12.00 – od sióstr z Warszawy

09.12.2022r. godz. 6.00 – od seniorów z Przyłęka

10.12.2022r. godz. 6.00 – od KŻR M.B. Nieustającej Pomocy

11.12.2022r. godz. 6.00 – od Wójta Gminy Aleksandrów

12.12.2022r. godz. 6.00 – od Wójta Gminy Żarnów

13.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców ul. Polnej

14.12.2022r. godz. 6.00 – od KŻR Stawowice

15.12.2022r. godz. 6.00 – od rodziny Michalskich z Kazimierzowa

16.12.2022r. godz. 6.00 – od sołtysów Gminy Paradyż

17.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

18.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

19.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Daleszewic

20.12.2022r. godz. 6.00 – od OSP Paradyż

21.12.2022r. godz. 6.00 – od rodziny Smardzewskich i Ciach z Sylwerynowa

22.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców Kolonii Popławy

23.12.2022r. godz. 6.00 – od Wiesławy i Stanisława z dziećmi i wnukami

24.12.2022r. godz. 6.00 – od mieszkańców ul. Topolowej z Paradyża

25.12.2022r. godz. 12.00 – od Tomasza i Karoliny Świąder

26.12.2022r. godz. 12.00 – od mieszkańców Stawowice Kolonia

27.12.2022r. godz. 7.00 – od Maria i Jerzy Snochowscy

28.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy

29.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy

30.12.2022r. godz. 7.00 – od anonimowego ofiarodawcy