Ołtarze boczne

LEWA NAWA KOŚCIOŁA

Ołtarz pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Jana Kapistrana
Ołtarz pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Jana Kapistrana
Ołtarz pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Izydora
Ołtarz pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Izydora
Ołtarz pw. Przemienienia Pańskiego i św. Jana od Krzyża
Ołtarz pw. Przemienienia Pańskiego i św. Jana od Krzyża
Ołtarz pw. św. Józefa i św. Jana Nepomucena
Ołtarz pw. św. Józefa i św. Jana Nepomucena

PRAWA NAWA KOŚCIOŁA

Ołtarz pw. św. Franciszka 
i św. Berna
Ołtarz pw. św. Franciszka
i św. Bernarda Sieneńskiego
Ołtarz pw. św. Antoniego 
i św. Tekli
Ołtarz pw. św. Antoniego
i św. Tekli
Ołtarz pw. św. Andrzeja 
i św. Jana Kantego
Ołtarz pw. św. Andrzeja
i św. Jana Kantego
Ołtarz pw. św. Klary
Ołtarz pw. św. Klary

KAPLICA GROBU PAŃSKIEGO

KAPLICA GROBU PAŃSKIEGO