Ołtarz pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Jana Kapistrana

Ołtarz pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej pochodzi z XVIII w. i jest w stylu rokokowym. Jest on jednoosiowy z nasadą, drewniany, marmoryzowany, czyli pokryty materiałem naśladującym marmur, a częściowo jego elementy są złocone. Sarkofagowa mensa została zdobiona ornamentem o fantazyjnej asymetrycznej i nieregularnej formie o konturach imitujących kształty małżowin czy muszli. W nastawie ołtarzowej umieszczono ramę falistą, złoconą i płaskorzeźbioną w kwiaty. Retabulum jest flankowane ukośnymi pilastrami i girlandami, na tle pilastrów kolumny o wysokich bazach, a na krańcach znajdują się rzeźby aniołów.

Ołtarz pw. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i św. Jana Kapistrana
Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej:
Pochodzi z XVIII wieku i jest w stylu rokokowym. Przedstawia zwycięstwo Maryi nad szatanem – pokonanego węża pod stopami. Maryja na obrazie nie nosi obuwia, jej bose stopy spoczywają na półksiężycu. Matka Boska ubrana jest w srebrną pozłacaną rokokową sukienkę a na głowie ma koronę z półszlachetnymi kamieniami.

Obraz św. Jana K

Obraz św. Jana Kapistrana (na zasuwie):
Obraz św. Jana Kapistrana pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Święty ubrany jest w brunatny habit, przepasany sznurem, na którym zawieszony jest różaniec. W prawej ręce Jan Kapistran trzyma krzyż, w lewej czerwony sztandar.