Ołtarz pw. św. Andrzeja i św. Jana Kantego

Ołtarz drewniany, jednoosiowy z nasadą i mensą sarkofagową. Po bokach retabulum na wolutowych cokołach na tle pilastrów, stoją dwaj zakonnicy. Kolumny dźwigają odcinki belkowań, na których umieszczono rzeźby aniołów. Retabulum od nasady oddziela profilowany gzyms. Nasada jest o falistej, wolutowej linii spływów, ozdobiona rocaille’ą i profilowanymi gzymsami, pośrodku w otoku roślinnym znajdują się skrzyżowane buławy z koronami, wyżej widać także koronę.

Ołtarz pw. św. Andrzeja i św. Jana Kantego
Obraz św. Andrzeja

Obraz św. Andrzeja (na zasuwie):
Obraz pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Święty przedstawiony jest w pozycji stojącej na tle skrzyżowanych pni drzew. O jeden z nich opiera się uniesioną prawą ręką, natomiast w lewej, opuszczonej, trzyma rozwartą księgę. Na ramionach ma narzuconą sfałdowaną draperię, a wokół głowy świętego unosi się aureola z promieni metalowych

Obraz św. Jana Kantego

Obraz św. Jana Kantego:
Święty, sławny jałmużnik Krakowa oraz profesor Akademii, ubrany w czarną szatę, nad jego głową aniołek. Wzrok Jana Kantego skierowany jest ku górze, gdzie znajduje się Chrystus i Matka Boża. W lewym rogu obrazu na dole siedzi aniołek z otwartą księgą.