Ołtarz pw. św. Antoniego i św. Tekli

Ołtarz pw. św. Antoniego i św. Tekli jest w stylu rokokowym, przyścienny, jednoosiowy z nasadą. Na krańcach kolumn o kompozytowych kapitelach umieszczono na tle pilastrów rokokowe konsole z rzeźbami silnie poruszonych zakonników. Kolumny i pilastry dźwigają odcinki łamanych gzymsów, na nich klęczą aniołki. Nasada ołtarza charakteryzuje się falistą linią spływów, ozdobiona jest rocaille’ą, obłokami z główkami aniołków, a w prześwicie znajduje się promienisty otok, w których widać kielich z hostią.

Ołtarz pw. św. Antoniego i św. Tekli
Obraz św. Antoniego Padewskiego

Obraz św. Antoniego Padewskiego:
Obraz oraz suknia znajdująca się na postaci św. Antoniego pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Święty ubrany jest w srebrny habit z kapturem, trybowany kwiatami, przepasany sznurem i supłami. W prawej ręce trzyma lilie, a na lewej siedzi Dzieciątko Jezus, które prawą rączkę wyciąga ku świętemu, natomiast w lewej trzyma kulę. Aniołek klęczący po prawej stronie pisze następujące słowa na zwoju: „Praedicator egregie ora pro nobil Antoni Beatissimus”, co znaczy „Święty Antoni kaznodzieju, módl się za nami”.

Obraz św. Tekli

Obraz św. Tekli (na zasuwie):
Obraz nawiązuje do epizodów męki św. Tekli. Święta ubrana jest w suknię ciemnoniebieską, w prawej ręce trzyma krzyż, w lewej gałązkę wawrzynu. Na dole obrazu znajdują się wół i lew oraz rozpalone ognisko, zaś obok stóp świętej pełzają węże.