Ołtarz pw. św. Józefa i św. Jana Nepomucena

Ołtarz pw. św. Józefa i św. Jana Nepomucena pochodzi z II połowy XVIII wieku. Jest drewniany, marmoryzowany, jednoosiowy z nasadą i mensą sarkofagową. Kolumny wysunięte są ku przodowi, a na nich wsparte są odcinki gzymsów. Do postumentów od strony zewnętrznej przymocowane są niewielkie konsolki na których ustawione są figury św. Rocha i św. Krzysztofa. Ponad ramą obrazów umieszczone obłoki i putto. Na głowicach kolumn i pilastrów szeroki pas rozbudowanych gzymsów na którym umieszczono figurki aniołków. Zwieńczenie ołtarza stanowi bogato dekorowana płaszczyzna z wolutami i promienistą glorią w części centralnej.

Ołtarz pw. św. Józefa i św. Jana Nepomucena
Obraz św. Józefa

Obraz św. Józefa (na zasuwie):
Obraz przedstawia scenę w której anioł ukazuje Józefowi śpiącemu w swojej pracowni Maryję. Józef ubrany w zieloną długą szatę i brązowy płaszcz siedzi na zydlu. W ręku trzyma lilię. Nad Józefem pochyla się anioł, który gestem ręki wskazuje na Maryję, stojącą bosymi stopami na rąbku księżyca. Wokół Maryi roztacza się jasna poświata. W prawym górnym rogu obrazu w promienistej glorii Duch Święty pod postacią gołębicy.

Obraz św. Jana Nepomucena

Obraz św. Jana Nepomucena:
Święty ukazany frontalnie w postawie stojącej. Ubrany w długą ciemną szatę, na niej biała rokieta zakończona koronką. Na ramionach peleryna obszyta gronostajami i zapięta pod szyją. Wokół głowy świetlisty nimb i pięć gwiazd. W dłoniach trzyma krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa i palmę męczeńską. Całą postać przykrywa srebrna sukienka.