Ołtarz pw. św. Klary

Ołtarz pw. św. Klary pochodzi z II połowy XVIII wieku. Jest drewniany, marmoryzowany, jednoosiowy z nasadą i mensą sarkofagową. Obraz w ołtarzu znajduje się w retabulum, w ramie rokokowej zamkniętej faliście, z rocaille’ą w kluczu, flankowany ukośnymi pilastrami przy ich kapitelach girlandy kwiatowe. Na tle pilastrów wysunięte ku przodowi kolumny, na zewnątrz podwieszone cokoły z rzeźbami zakonnic. Nasada ołtarza wyróżnia się falistą linią spływów z prześwitem, w którym znajduje się serce, niżej natomiast umiejscowione są girlandy z chmur. Na głowicach kolumn i pilastrów szeroki pas rozbudowanych gzymsów na którym umieszczono figurki aniołków.

Ołtarz pw. św. Klary
Obraz św. Klary:

Obraz św. Klary:
Obraz przedstawia św. Klarę w zakonnym habicie i monstrancją w dłoni. Na ramionach ma zarzucony płaszcz, wokół szyi biały kołnierz, a na głowie spadający na ramiona czarny welon. Twarz świętej skupiona, oczy wzniesione ku górze. Obok stolik przykryty czarną tkaniną, na nim zamknięta księga. Wokół głowy adorujące świętą cztery putta.