Ołtarz pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Izydora

Ołtarz pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Izydora jest w stylu rokokowym, przyścienny, jednoosiowy z nasadą. Na zewnątrz na konsolach przy ołtarzu znajdują się rzeźby aniołów. Nasada umiejscowiona jest ponad półkolistym profilowanym gzymsem, u spodu którego widać główkę aniołka, obłoki z prześwitem, a na tle promieni Oko Opatrzności.

Ołtarz pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Izydora
Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus:
Autorem obrazu jest Antoni Przesławski. Św. Teresa ubrana jest w brązowy habit, na nim przerzucony biały płaszcz, na głowie ma czarny welon. W rękach trzyma krzyż z kwiatami, na który padają promienie.

Obraz św. Izydora (na zasuwie):
Obraz został namalowany w 1933 roku przez Antoniego Przesławskiego. Przedstawia św. Izydora klęczącego i modlącego przed dużym drewnianym krzyżem. Jest ubrany w biały płaszcz a obok na ziemi leży kapelusz także w białym kolorze. W dali widać woły prowadzone przez anioła, które orzą pole.