Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w Paradyżu zostało założone w maju 2012 roku, po wizycie siostry Krystyny Kusak ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (ASC).

Już od początku działalności, wspólna modlitwa różańcowa do Krwi Chrystusa, przyciągała coraz więcej wiernych, dzięki czemu powstawały nowe Koła Stowarzyszenia Różańca Krwi Chrystusa w parafii Paradyż.

Członkowie Kół Stowarzyszenia Różańca Krwi Chrystusa spotykają się w każdy pierwszy piątek miesiąca na wspólnej modlitwie różańcowej do Krwi Chrystusa a także odmawiają Litanię do Krwi Chrystusa i wymieniają się tajemniczkami.

Jak odmawiamy Różaniec do Krwi Chrystusa:

Składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5x Ojcze nasz, a przy ostatniej 3x (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się: Chwała Ojcu… oraz: Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA I
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

„Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus” (Łk 2, 21)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA II
PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię”(Łk 22, 44)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA III
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA

„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27, 26)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA IV
PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

„Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski” (Mk 15, 17-18)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA V
PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

„A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA VI
PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem”. Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił” (Łk 23, 33-34)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…

TAJEMNICA VII
PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

„Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” (j 19, 33-34)

5x Ojcze nasz… ;1x Chwała Ojcu…; Ciebie, Panie prosimy…