Wielka Sobota – Święcenie Pokarmów:

9:00 – Kościół w Paradyżu

9:30 – kaplica w Sokołowie

9:45 – Daleszewice

10:00 – Stawowice

10:15 – Sylwerynów

10:30 – Adamów

10:45 – Stanisławów

9:30 – kaplica w Przyłęku

9:45 – Joaniów

10:00 – Feliksów

10:15 – Kazimierzów

10:30 – Popławy Kolonia

10:45 – Alfonsów

12:00 – Kościół w Paradyżu

W tych miejscowościach, w których są salki – święcenie tylko w salce.

W pozostałych miejscowościach w jednym miejscu po ustaleniu z księdzem. (Przy krzyżu, na podwórku, czy w domu)