Wspólnota Uwielbienia

Wspólnota Uwielbienia

Pragniemy uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego przez osobistą relację budowaną na modlitwie indywidualnej, przez zagłębianie się w Słowie Bożym, uczestnictwo w sakramentach oraz oddanie chwały Bogu trwając na Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Cele:

  • nieustanne nawracanie się, aby być ukierunkowanym na Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację
  • przyjęcie Ducha Świętego i zachęcanie do tego innych, ponieważ ciągłe nawracanie się jest możliwe we współpracy z Duchem Świętym
  • popieranie przyjęcia i posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) dla pożytku własnego i wspólnoty Kościoła
  • popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo
  • pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez bogate życie sakramentalne i liturgiczne
Wspólnota Uwielbienia