Ołtarz pw. Przemienienia Pańskiego i św. Jana od Krzyża

Ołtarz drewniany, marmoryzowany, jednoosiowy z nasadą. Flankowany pilastrami na tle których znajdują się rzeźby stojących zakonników. Na zakończeniach retabulum widać kolumny dźwigające wraz z pilastrami odcinki profilowanych, falistych gzymsów z rzeźbami aniołków. Nasada ołtarza o wolutowej linii spływów, oddzielona jest od retabulum półkolistym gzymsem.

Ołtarz pw. Przemienia Pańskiego i św. Jana od Krzyża
Obraz Przemienienie Pańskie

Obraz Przemienienie Pańskie (na zasuwie):
Kompozycja obrazu jest dwustrefowa. W górze widać unoszącą się postać Chrystusa w brązowej długiej sukni, który prawą dłonią wskazuje na Mojżesza siedzącego na obłoku, a lewą na Gołębicę. Niżej siedzi Eliasz i czyta rozwartą księgę. Na samym dole umieszczone są postaci świętych apostołów: Jan unosi ręce, Jakub i Piotr opuszczają głowy. W tle za Chrystusem znajduje się poświata.

Obraz św. Jana od Krzyża

Obraz św. Jana od Krzyża:
Święty w pozycji klęczącej opiera się o drewniany krzyż, ubrany jest w brązowy habit, na nim ma przerzucony płaszcz. W dali widać stolik, na którym stoi krucyfiks i otwarta księga. U stóp świętego znajduje się aniołek.